top of page

Verwarmingstechniek

Veel verwarmingsystemen zijn niet goed aangelegd door gebrek aan kennis van de installateur. Verkeerde keuzes worden gemaakt bij het selecteren van de manier van verwarmen, bijv. vloerverwarming, luchtverwarming, radiator of convector. Voor elke ruimte moet worden bepaald wat de juiste keuze is. Ook de regeling is veelal niet doordacht. Door onze kennis en ervaring is het mogelijk de juiste systeemopbouw te maken, wat resulteert in energiekosten welke tot 60% lager kunnen liggen dan een systeem waar door gebrek aan kennis verkeerde keuzes zijn gemaakt.

Procesverwarming

Wij zijn bekend met vele vormen van procesverwarming. Door ons zijn al vele installaties aangepast door het toepassen van de laatste technieken, zoals het terugwinnen van warmte uit het proces, het toepassen van alternatieve energiebronnen en het optimaliseren van de regeling. Door ons kan een rapport worden opgesteld met de mogelijke aanpassingen om het systeem te optimaliseren. Veelal zijn kleine wijzigingen of het vervangen van een aantal componenten voldoende om een optimaal functionerend systeem te verkrijgen.

De aanpassingen kunnen door ons worden uitgevoerd. Het alleen uitbrengen van een rapport en/of advies bestaat ook tot de mogelijkheden.

Berekeningen

Voor de bouw van elke woning of bedrijfspand is het noodzakelijk berekeningen te maken zoals Bouwbesluitberekeningen ten behoeve van de ventilatie, transmissieberekeningen voor het bepalen van de benodigde verwarmingscapaciteit, het maken van een koellastberekening voor het bepalen van de benodigde koelcapaciteit en berekenen van de investerings- en exploitatiekosten. Al deze berekeningen kunnen door ons worden gemaakt en worden met een begeleidend schrijven aangeleverd, indien gewenst voorzien van een advies voor de keuze van de systeemopbouw, ook als wij niet de installateur zijn op het project.

Airconditioning/warmtepomp

De afgelopen jaren hebben airconditioners een ware revolutie doorgemaakt. De energieslurpende ruimtekoelers zijn veranderd in geavanceerde klimaatbeheersingsystemen voor koelen en verwarmen met een extreem laag energieverbruik (A-merken). Bij een aantal modellen is het mogelijk ventilatie in het systeem te integreren. Verantwoordelijk voor het lage energieverbruik is het koudemiddelsoort en de traploze regeling, waardoor alleen de benodigde capaciteit wordt geleverd. Dit komt tevens ten gunste aan het comfort. Omdat geen project hetzelfde is, zijn wij merkonafhankelijk. Hierdoor hoeven er geen concessies te worden gedaan bij het maken van de systeemkeuze.

Ventilatiesystemen

De noodzaak van ventilatie wordt nog steeds onderschat. Slechte ventilatie kan zorgen voor gezondheidsklachten. Veelal wordt gedacht dat het voldoen aan de ventilatiehoeveelheid per m2, zoals omschreven staat in het Bouwbesluit, zorgt voor voldoende ventilatie. Dit is echter de minimale ventilatie-eis. Het is noodzakelijk meer lucht te verversen als een optimaal binnenklimaat gewenst is. Onvoldoende ventilatie zorgt voor een hoog CO2-gehalte wat nadelig is voor de productiviteit, kan gezondheidsklachten veroorzaken en vergroot de kans op de overdracht van bacteriën en ziektekiemen/virussen tussen personen in een ruimte. Ventilatiesystemen zijn er in vele soorten, met of zonder energieterugwinning. Wij kunnen aan de hand van berekeningen bepalen wat voor u de beste keuze is of welke aanpassingen er moeten worden gemaakt aan een bestaand systeem om aan de wensen te voldoen.

Energiebesparing

De juiste keuze van de energiebron, bijv. stroom (airconditioning/warmtepomp), warmte-/koudeopslag, hout of zonne-energie kan zorgen voor grote besparingen ten opzichte van de conventionele verwarmingsystemen, zoals gasgestookt. Ook het inregelen van een systeem en regeling kan leiden tot grote besparingen. Het inregelen van bijvoorbeeld een verwarmingsysteem met radiatoren kan een besparing opleveren van 40% ten opzichte van de huidige energiekosten.

Klimaatbeheersing

Het beheersen van het binnenklimaat is een van onze specialisaties. Bij een goed opgezet systeem werken alle componenten zoals koelen, verwarmen, ventilatie en eventueel luchtbevochtiging/

-ontvochtiging samen als één systeem. Door het selecteren van de juiste componenten is het mogelijk een systeem te creëren met een laag energieverbruik, lage exploitatiekosten en hoog comfort.

Voorafgaande aan het selecteren van de componenten worden door ons altijd de noodzakelijke berekeningen gemaakt voor het bepalen van de benodigde capaciteiten.

Advies

Door onze 45 jaar praktijkervaring en grote theoretische kennis welke continu wordt verrijkt, zijn wij in staat als geen ander een gedegen installatieadvies uit te brengen. U kunt ons inschakelen voor het uitbrengen van installatieadvies voor al onze specialisaties: verwarmingstechniek, airconditioning, ventilatiesystemen, klimaatbeheersing en alternatieve energiebronnen. Ook is het mogelijk ons alleen in te schakelen voor het maken van berekeningen. Verdere werkzaamheden zijn begeleiding van installatietechnische werkzaamheden, second opinion, energieadvies en controle van technische installaties welke door uw eigen installateur worden of zijn aangelegd.

Contracten

- Contracten jaarlijks onderhoud verwarmingsinstallaties,

airconditioning-/warmtepompsystemen en ventilatiesystemen.

- Contracten periodieke controle en jaarlijks onderhoud voor

koudemiddelsystemen 

- Stoomketelkeuring.

- Contracten jaarlijks onderhoud alternatieve energiebronnen

zoals oliegestookt, pelletkachels en houtkachels, warmte-

/koudeopslag.

bottom of page